Napjainkban az emberiség globális problémák egész sorával szembesül. Egyre kevesebben tagadják, és egyre többen látják be, hogy a környezetszennyezés, az éghajlati változások, egyes társadalmakban az elöregedés, máshol a túlnépesedés, a terrorizmus, néhol a túlfogyasztás, máshol az élelmiszerhiány, a nukleáris fenyegetettség, és a többi válságtényező (külön-külön vagy együttesen) akár az emberi civilizáció végét is jelentheti.

Az ebben a bizonytalan jövőben felnövő nemzedékeknek – egyénileg és társadalmilag is – szüksége lenne egy belső biztonságot adó lélektani tényezőre, ami túlmutat azon a homályos szándékon, hogy valamit másképpen kellene csinálni.

Ennek a belső biztonsághoz vezető útnak a végső állomása a tudatos életvezetés, amikor az egyén birtokában van annak tudásnak, hogy mit tehet ő maga a saját, a bolygó és az emberiség jövőjéért, és ezzel párhuzamosan kialakult benne az a késztetés, hogy a mindennapjai részévé teszi ezt a magatartást.

Mi, a BOREKO Egyesület tagjai elsősorban az utóbbi cél, tehát a másik emberre tudatosan figyelő, a rászorulóknak segítő attitűd kialakításához szeretnénk hozzájárulni. Mivel többen is pedagógusként dolgozunk, előbb egy tematikát vázoltunk fel, majd megjelöltük azt a korosztályt, ahol szerintünk az egyes kompetenciák fejlesztésével a legközelebb kerülhetünk a fenti célok eléréséhez. Végül kiválasztottuk azokat a módszereket, tartalmi és formai elemeket, amelyek hatékonyak lehetnek.

Elképzeléseink megvalósítására a 2019-ben megnyert, „A BOREKO színes világa” című GINOP 1.5.7-17 számú, társadalmi célú vállalkozásokat támogató pályázat nyújt lehetőséget.

Elsőként egy vészhelyzeteket bemutató foglalkoztató füzetet alkotunk a 7-től 11 éves korosztály számára, ami nemcsak a rájuk leselkedő veszélyforrásokat veszi számba és tárja eléjük az életkoruknak megfelelő formában és tartalommal, hanem gyakorlati útmutatót is nyújt részükre. Bemutatja, hogy mi a legsürgősebb teendő, ha ők maguk vagy a társaik bajba kerülnek. Mivel a kiadvány elsősorban a kisgyermekek számára készül, alapvető fontosságú az adekvát módszer kiválasztása az érdeklődésük felkeltéséhez, a motiváció kialakításához és fenntartásához.

A korosztály pszichológiai sajátosságait szem előtt tartva a téma feldolgozásához egy olyan történetet tartunk a leghatékonyabb keretnek, melynek szereplői hasonló korúak, mint a cálközönségünk. Az eseménysort gazdagon illusztrálják egyesületünk festőművész tagjának rajzai. A történet leírásához tartozik egy játékos feladatokat tartalmazó gyűjtemény. Ebben megtalálhatóak a korosztálynak megfelelően a különböző kompetenciákat fejlesztő gyakorlatok, tehát a foglalkoztató füzet felhasználható az integrált oktatás megvalósítására is. A szorosan vett elsősegélyhez kapcsolódó technikai kérdések érintése mellett inkább a kisgyermekek szemléletformálása az alapvető . Akarjanak és merjenek segíteni a segítségre szoruló társukon. Nőjön fel egy olyan generáció, amelynek tagjai nem közömbös vagy tehetetlen szemlélői egy rosszullétnek vagy balesetnek, hanem tevékeny részesei a legelső – gyakran életmentő—teendőknek.

Terveink szerint a füzet az első lesz azon kiadványok sorában, amelyek a tudatos életvezetés egyéb szegmenseit – testmozgás, táplálkozás, kapcsolatok, környezetvédelem,stb — dolgozzák fel az eredeti történet folytatásaként.

A Boreko Színjátszó, Művészeti és Kulturális Egyesület a GINOP-5.1.7-17-2020-00435 azonosító számú „Boreko Színes Világa” című projekt keretén belül megtartotta termékét népszerűsítő rendezvényeit. A projekt termékei, a „Hopeland” elnevezésű mesekönyv valamint a művészeteket bemutató kifestő füzet a gyerekeknek készült. A „Hopeland” részletesen bemutatja azokat a vészhelyzeteket egy konkrét mesén keresztül, amelyek a fiatal generációt érinthetik a mindennapjaikban. A kifestő pedig fejleszti a gyerekek kreativitását úgy, hogy közben rávezeti őket a művészetek fontosságára, szépségére. A népszerűsítő rendezvények négy helyszínen, Hajdúdorogon, Görbeházán, Létavértesen és Szorgalmatoson kerültek lebonyolításra, nagy sikert elérve a gyerekek körében. A pozitív visszajelzések azt igazolták, hogy eredményes volt a munkánk, termékeinket elfogadják és szeretik a gyerekek, ezáltal eljutott hozzájuk a projektünk küldetése.

A Boreko Színjátszó, Művészeti és Kulturális Egyesület a GINOP-5.1.7-17-2020-00435 azonosító számú „Boreko Színes Világa” című projekt keretén belül megtartotta termékét népszerűsítő rendezvényeit. A projekt termékei, a „Hopeland” elnevezésű mesekönyv valamint a művészeteket bemutató kifestő füzet a gyerekeknek készült. A „Hopeland” részletesen bemutatja azokat a vészhelyzeteket egy konkrét mesén keresztül, amelyek a fiatal generációt érinthetik a mindennapjaikban. A kifestő pedig fejleszti a gyerekek kreativitását úgy, hogy közben rávezeti őket a művészetek fontosságára, szépségére. A népszerűsítő rendezvények négy helyszínen, Hajdúdorogon, Görbeházán, Létavértesen és Szorgalmatoson kerültek lebonyolításra, nagy sikert elérve a gyerekek körében. A pozitív visszajelzések azt igazolták, hogy eredményes volt a munkánk, termékeinket elfogadják és szeretik a gyerekek, ezáltal eljutott hozzájuk a projektünk küldetése.

“Biztos, hogy a világot fenyegető veszélyek ijesztő módon növekszenek, de ugyanakkor nő azoknak az embereknek a száma, akik számot vetnek e veszélyekkel.”

KONRAD LORENZ