GINOP-5.1.7-17-2020-00435 a „Boreko színes világa” című projekt

Előzmények

A Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című felhívás alapján a BOREKO Egyesület 2020.január 24-én támogatási kérelmet nyújtott be a „BOREKO színes világa” című projekt megvalósítására. A GINOP-5.1.7-17-2020-00435 azonosítási számú projekt elindulhatott 2020. augusztus elsejei kezdettel, az elnyert vissza nem térítendő támogatás 24.160.130 Ft volt. A projekt megvalósítása 12 hónapon keresztül zajlott.

Azért volt rendkívül fontos számunkra ezen pályázat elnyerése, mivel hosszú ideje terveztük a projektben bemutatott termékek létrehozását azok társadalmi hasznossága miatt, de konkrét anyagi forrás hiányában erre nem volt lehetőségünk. Szintén nagy lehetőséget jelentett számunkra a elnyert pályázat olyan aspektusból is, mivel konkrét vállalkozási tevékenységet indíthattunk el, amelyet a jövőben is tudunk folytatni, ezáltal is népszerűsítvén Egyesületünket, valamint biztosíthatjuk hosszú távra anyagi hátterünket. A projekt segítségével lehetőségünk nyílt foglalkoztatásra, csökkentve ezzel településünk munkanélküliségi rátáját.

A projekt célja és rövid leírása

Az egyesület vállalkozási tevékenysége során két termék előállítását és értékesítését tűzte ki célul, melyet sikeresen, a korábbi elvárásunknál is nagyobb eredménnyel valósított meg. Projektünk első számú terméke egy Hopeland című füzet gyerekeknek, elsősorban a 7 évestől a 12 éves korosztályig lévők számára, ami három kiskamasz nyári kalandját meséli el. A történet a belőle levonható tanulságokkal a vészhelyzeteket és azok kezelését, valamint a környezetünkre és önmagunkra való nagyobb fokú odafigyelést mutatja meg, A Hopeland termékünk iránt mind a szülők, mind a tanárok érdeklődtek, mivel játékos formában, a meseét végig kísérve lehet megtanítani a gyerekeket a tudatosabb életre, és elsősorban a veszélyhelyzetek elhárítására. Preventív jellege miatt nagy népszerűségnek örvendett a gyerekek között, és hatékony marketing tevékenységünknek is köszönhetően több oktatási intézménybe eljutott és bemutatásra került a tartalma. Értékesítési tevékenységünket segítette elő a honlapon működő webshop, amelyet teljes mértékben a piaci igényeknek megfelelően készítettünk el.

A másik kiadvány egy kifestő óvodások és kisiskolások részére , ami a Hopeland című történet alakjait hozza közelebb a gyerekekhez. A termék célja az volt, hogy a gyerekek önmaguk kreativitását is felhasználva – a rajzolás és színezés lehetőségével – kerüljenek közelebb a korábban bemutatott történethez, ezáltal mélyebben rögzülnek a szükséges preventív tevékenységek egy adott vészhelyzet esetén. A szülők és tanárok szintén nagy örömmel fogadták termékünket, mivel a gyerekek kompetenciájának fejlesztése mellett le is köti őket a különböző karakterek kiszínezése, méghozzá egy rendkívül hasznos tevékenységgel. Tapasztalataink azt mutatták, hogy a gyerekek a kifestőt előszeretettel használták – különösen az óvodáskorúak – és gondolataikban tovább szőtték a Hopeland történetet, ezáltal is fejlesztve fantázia világukat, kreativitásukat. A két, egymásra épülő termék eredményei önmagukért beszéltek, ennek köszönhetően valóban kijelenthető azok népszerűsége, ezáltal a projekt sikeressége.

A fizikai megvalósítás

A BOREKO Egyesület székhelyén, Hajdúdorogon valósult meg a füzet fizikai termékeink megalkotása, a Széchenyi 2020 anyagi támogatása által vásárolt eszközökkel. Ehhez szükségünk volt munkavállalókra, ennek megfelelően a projekt keretein belül kialakított munkaállomáson 4 fő hátrányos helyzetű munkavállaló bevonásával készültek el termékeink. Ketten heti 40, egy fő heti 30, egy fő heti 20 órában dolgozott. Munkavállalóink a szakmai vezetők irányításával a kiadvány elkészítésében, oktatási intézmények megkeresésében, termékeink népszerűsítésében és értékesítésében vállaltak szerepet. Ezen munkafolyamatok fázisaiba beletartozott a lektorálás, a szerkesztés, a tördelés, a nyomtatás és a bekötés. A térség két általános iskolájában, Hajdúdorogon és Szorgalmatoson az alsó tagozaton rendszeresen sor került a füzet bemutatására az ott tanító pedagógusok segítségével. Az egyesület honlapján szintén megindult a gyerekek online térben történő bevonása a füzethez kapcsolódó feladatok megoldásába. Ezzel kapcsolatosan online versenyt is szerveztünk részükre, mely szintén nagy népszerűségre tett szert, nemcsak a gyerekek, hanem a szülők körében is, mivel jó néhány feladatba ők maguk is szívesen becsatlakoztak.

A projekthez kapcsolódó rendezvények

— Projektnyitó rendezvényt tartottunk Hajdúdorogon, az egyesület székhelyén 2020. augusztus 28-án.

— A projekt népszerűsítését célozta az a két foglalkozás, amelyeket azonos időben, 2021. június 11-én szerveztünk a hajdúdorogi és a szorgalmatosi kisiskolások számára. Mindkét helyszínen nagy sikert arattak a színes és játékos feladatok.

— A létavértesi BOREKO Judo Klub adott helyet annak a programnak, melynek során a legkülönbözőbb életkorú helyi lakosok ismerhették meg a Hopeland című kiadványunkat 2021. június 17-én.

–A szemléletformálás segítését szolgálta az a két rendezvényünk, amelyeket a projekt céljaival összhangban a sport és művészetek népszerűsítése céljából szerveztünk a hajdúdorogi székhelyünk adottságait kihasználva 2020. november 10-én, illetve 2021. június 16-án. Az első program címei és témái: „Sport a mindennapjainkban” és „A művészetek szerepe napjainkban” voltak.